Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató – horgoljtaskat.hu /blog

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy Ön megismerje milyen adatokat kér és őriz meg Erdei Zita adatkezelő

-horgoljtaskat.hu, és a

-shop.horgoljtaskat.hu honlapjának és webáruházának látogatóitól és vásárlóitól.

Erdei Zita ev.(továbbiakban adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Horgolj táskát webáruház, adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.horgoljtaskat.hu és a www.shop.horgoljtaskat.hu /adatvedelem címen. Erdei Zita ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármelykori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Erdei Zita ev. két weblapot kezel :horgoljtaskat.hu, /blog/

shop.horgoljtaskat.hu/webáruház/

A menüsávokban erre elhelyezett gombokkal tud váltani a két weblap között.

Erdei Zita /adatkezelő/a személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik félnek és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2 Az adatkezelő adatai

Az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név:Erdei Zita Ev.

Székhely: 4400. Nyíregyháza, Nádor utca 37/A, 2/11.

Levelezési cím: 4400. Nyíregyháza, Nádor utca 37/A, 2/11.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nyilvántartási szám: 36437299

Adószám:66597502-1-35

Képviselő:Erdei Zita

Telefonszám:+36 70 9539 508

E-mail: info@horgoljtaskat.hu

Honlap: https/www.horgoljtaskat.hu

Webshop:https/www.shop.horgoljtaskat.hu

 

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. A kezelt személyes adatok köre

Mindkét honlapon regisztráció nélkül böngészhet! / horgoljtaskat.hu, /blog/ shop.horgoljtaskat.hu/webáruház/

A menüsávokban erre elhelyezett gombokkal tud váltani a két weblap között

 

Horgolj táskát! Tanoda és webáruház

Honlapunk címe: https://horgoljtaskat.hu.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük

-Más webhelyek beágyazott tartalma

Az ezen a webhelyen található cikkek tartalmazhatnak beágyazott tartalmat (pl. Videók, képek, cikkek stb.). A más webhelyek beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatokat gyűjthetnek Önről, használhatják a cookie-kat, beépíthetnek további külső követést, és nyomon követhetik a beágyazott tartalmakkal való interakciókat, beleértve a beágyazott tartalmakkal való kölcsönhatás nyomon követését, ha van fiókja, és bejelentkezett az adott webhelyre.

-Analitika

A honlaphoz Google Analytics fiók tartozik.

Adatvédelmi irányelveik itt tekinthetők meg: A Google tisztában van azzal a bizalommal, amellyel Ön megtisztel bennünket, és felelősséget vállal az Ön adatainak és biztonságának megóvásáért. Egyben kötelességünk tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miközben a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe veszi, továbbá miért gyűjtjük és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat arra, hogy még teljesebb felhasználói élményt nyújthassunk. A Google adatvédelmi irányelvei tartalmazzák, hogyan kezeljük a személyes adatokat a Google-termékek és -szolgáltatások, például a Google Analytics használatakor.

 

Kivel osztjuk meg adataidat

horgoljtaskat.hu tárhelyszolgáltatója:

EZIT KFT

FAX: +36 1 700 40 31

E-mail: domain@ezit.hu

Ügyfélszolgálat: EZIT Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 

Mennyi ideig tartjuk meg adataidat

A Google Analyticsben tárolt követési és elemzési adatok 14 hónap után automatikusan törlődnek.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

Nyilvántartási kötelezettség

Minden adatkezelő kötelezettsége nyilvántartást vezetni az adatkezelési tevékenységeiről.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

2018.05 24.